Nestumas ir imones uzdarymas

Siekdami sėkmės, jei norime likviduoti verslą ar uždaryti filialą, turime laikytis ne tik su verslu susijusių dalykų, bet ir kasos. Jūs negalite tiesiog pamiršti apie ją, net jei mes ją naudojame kaip šnipą, kuris tikrina mūsų vertės apyvartą ir kuris prireikus pateiks visą informaciją mokesčių inspekcijai.

FemmaxFemmax - Moteriška viagra natūralia forma!

Kasos aparatas ir apdailos darbai? Tiek daug verslininkų pateikia šį klausimą. Mokesčių mokėtojo įsipareigojimų apimtis yra apibrėžta 2013 m. Kovo 14 d. Finansų ministro įstatyme dėl kasos aparatų. Beje, reglamentai reglamentuoja visą kasos aparato gyvavimo ciklą, net nuo jo sukūrimo gamintojo etape. Jie taip pat reglamentuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesą. Ir tai reglamento turinyje mes privalome: paruošti dienos ir periodinę finansinę ataskaitą, per 7 dienas nuo kasos darbo pabaigos turime grąžinti prašymą mokesčių inspekcijos vadovui už kasos aparato atminties skaitymo darbą. Mes privalome grąžinti mokesčių inspekcijos vadovui prašymą išregistruoti kasos aparatą iš sąrašo. Viename gale, padedami aptarnavimo techniko, mes perskaitėme kasos aparato turinį, vykdydami atsiskaitymo ataskaitą už visą kasos darbo laikotarpį. Turėtų būti sukurtas buvęs mokesčių inspekcijos darbuotojas. Reglamentas reikalauja, kad mes surašytume kasos aparato atminties turinio skaitymo protokolą.Kaip jūs galite atspėti, ataskaitose yra planas palyginti tai, kas buvo perskaityta iš kasos, su paskutine, kuri buvo teikiama mėnesio ar ketvirčio deklaracijose. Norint išvengti blogos situacijos, puikus planas bus atspausdinti pardavimo laikotarpio ataskaitą, kurią palyginsite su savo PVM deklaracijomis. Jūs atpažinsite viltį padaryti pataisą, jei kažkur padarėte klaidą.Taip pat verta pridurti, kad teikdami prašymą biuro vadovui apie fiskalinės atminties skaitymo darbą, mes pateikiame informaciją, t.y., kaip mokesčių mokėtojas kasai naudojome paguodą. Taip pat turime užpildyti deklaraciją dėl kasos aparato naudojimo. Jei kasos aparatas buvo tvarkomas mažiau nei 3 metus, turime grąžinti lengvatą, kuria jie naudojosi pirkdami kasą.Kaip matote, pagrindinis veiksmas, kurį turėsite atlikti, yra veiksmų atlikimas ir kasos aparatas. Jei darbai bus baigti, taigi ir kasos aparatas likviduotas per trumpesnį nei 3 metų sezoną - mums reikės atiduoti lengvatą, kurią nusipirkome kasai.